de klant geeft kracht aan uw organisatie

symbool voor organisatiekracht

KLANTWAARDE EN KLANTGERICHTHEID
De klant centraal stellen is een gedachte die veel organisaties herkennen maar die nog niet vaak is doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Hoeveel organisaties hebben een ‘directeur klant’ bijvoorbeeld? Hoeveel organisaties betrekken hun klant in goed co-makership bij hun productontwikkeling? Of geven hun klanten zelfs inzicht in gemaakte fouten om met hun hulp de organisatie verder te helpen ontwikkelen?

Organisaties van nu moeten zowel uitstekend inspelen op de vraag van huidige klanten, alsook zich prepareren en toeleggen op het beantwoorden van de vragen van morgen, zo zagen we al eerder onder ‘het gevecht om de klant’ bij de hoofdbrekers. De druk op het aantrekken van nieuwe klanten, en op het versterken van relaties met bestaande klanten, neemt verder toe. Bovendien komen er wereldwijd steeds meer nieuwe klanten bij.

Belangrijker nog dan deze nieuwe klandizie en dan de offshoring van maakindustrie (en IT diensten ) naar China, India en Brazilië is de verschuiving van economische grootmachten.

Marketing, sales, customer service worden de drie cruciale bedrijfsfuncties genoemd, bepalend voor de toekomst. Het belang van technologie (in het bijzonder die te maken heeft met frontoffice, customer-facing) ter ondersteuning daarvan is groot. Wat daaraan ten grondslag ligt gaat echter verder. Het is niet de techniek, het zijn niet de tools en instrumenten alleen die kunnen bijdragen aan een stevige concurrentiepositie. Die werken alleen als ze slim worden ingezet. En dus moet elke organisatie klantgerichtheid in haar ‘collectief geheugen’ dragen. Dat noemen we ‘verkopen zonder verkopers’, één van onze drie slogan's. Om dat te bereiken is groei van een bepaald inzicht en bewustzijn nodig, bij meer mensen dan alleen de verkopers. Zo moet in feite de hele organisatie (van receptie tot administratie) om te beginnen weten wie haar beste klanten zijn, en helder hebben welke klantwaarde haar klanten vertegenwoordigen. Vanuit dit inzicht kunnen verstandige keuzes worden overwogen en gemaakt. Opnieuw een voorbeeld dus van hoe een enkel werkgebied, waardecreatie, verbonden is aan de andere werkgebieden zoals samenwerking en strategieontwikkeling om maar twee van de negen andere werkgebieden te noemen.

Het is niet eens zo moeilijk om een voorstelling te maken van een organisatie die het op dit gebied, waardecreatie, goed doet. Dat is een organisatie waarin ieder zich klantgericht gedraagt, weet wie de beste klanten zijn en dus onderscheid kan maken waar nodig, zich verantwoordelijk voelt voor het belang van de klant en de organisatie (dat boven het eigen belang stelt), en waarin regelmatig – met behulp van de klant - nieuwe kansen worden gezien en uitgewerkt ter verdere verbetering, vernieuwing of versnelling van het productaanbod. Maar dóe het maar eens.....

Daarom heeft Organisatiekracht.nu een aantal diensten ontwikkeld die uw organisatie versterken op dit terrein:

Kijk voor meer informatie op de pagina Producten.

Met één klik naar één van de andere werkgebieden van organisatiekracht.nu:
nieuwe
klanten

Klik hier om voor meer informatie over nieuwe klantenrollator
economie
Klik hier voor info de verschuiving van grootmachten