Genoeg gezien en graag contact? Klik hier

Symbool
voor organisatiekracht

 

TOTAALSCAN, de compacte methode voor organisatiekrachtontwikkeling

Het symbool voor organisatiekracht geeft onze visie weer: er is sprake van meerdere krachten die invloed op elkaar hebben en samen het succes van uw organisatie bepalen.

 

Onze aanpak kenmerkt zich door enkele specifieke zaken zoals:

Gerichte ontwerp- en ontwikkelbenadering
Om de problemen en vervolgens de verbeteringen helder in kaart te krijgen, maar ook doorleefd, zetten we ontwerp čn ontwikkeling in. Duidelijke focus op de bedrijfsdisciplines, deadlines en gerichte instrumenten als workshops, interviews en vragenlijsten geven houvast. Maar als de problemen ‘van buitenaf aangedragen worden’ en niet herkend worden door uw mensen, of verbeteringen niet gedragen, heeft verdere investering ook weinig effect. Daarom zetten wij van meet af aan mensen uit uw organisatie in om voorbeeld te zijn van de verandering: ‘changing by doing’.

De asymmetrische vorm
Het kenmerk van deze aanpak is dat de opbrengst groter is dan de inspanning. Wij zijn ervan overtuigd dat we meer waarde in uw organisatie brengen dan er uithalen. Om dat te bewijzen willen we opdrachten ook op no-cure no-pay basis uitvoeren.

De probleemketen
Geen enkel probleem staat op zich. Om hier snel inzicht in te krijgen hanteren we een aanpak gebaseerd op de probleemketen. De ervaring leert dat hiermee de diepere oorzaak van het probleem snel achterhaald kan worden. Met inzicht in de probleemketen zijn we in staat om het probleem integraal stap voor stap aan te pakken en structureel op te lossen.

Iteratief verloop
Als we gaan werken aan het oplossen van een specifiek probleem verandert de bestaande situatie. Tevens betreft het vaak een complexe materie. Het heeft volgens ons dus geen zin om ver vooruit te plannen. Door de complexe materie is, na de voorspelbare analysefase waarin de probleemketen integraal in beeld wordt gebracht, de voorspelbaarheid van het verbetertraject dat hierop volgt, gering. Dat de aanpak resultaten oplevert is al bewezen. Daarom bepalen we steeds de eerst volgende fase gedetailleerd en de volgende fase op hoofdlijnen en stellen we de aanpak steeds bij op basis van de ontwikkelingen.

Gebruik van de aanwezige kennis
De energie die wij aanwenden wordt gevoed door de mensen uit uw organisatie. We maken gebruik van de bewust en onbewust aanwezige kennis. Met de ontwikkeling van een collectief bewustzijn behoudt de organisatie de ervaringen van het verandertraject. Dit is een aanzet tot ‘life-long-learning’ waardoor er duurzaam geďnvesteerd wordt in de meerwaarde van de diensten/producten voor uw klanten.
 

Op elk van de negen organisatiekrachtgebieden bieden wij specifieke diensten aan: