image

image

ONTWIKKELING VAN VISIE EN STRATEGIE
Versnelde productontwikkeling is doorslaggevend in de concurrentiepositie, zo zagen we al eerder op de pagina hoofdbrekers. Nieuwe ontwikkelingen staan voor de deur: design for outsourceability, RFID, EDC’s, greentech, gezondheidsnanotechnologie, enzovoorts (meer lezen? Bestel Innovatief ondernemerschap in organisaties, Sturing geven aan succes voor de toekomst).

Als het gaat om innoveren en investeren zal de organisatie dus duidelijke keuzes moeten maken. Ook kwesties als globalisering, vergrijzing, kennismanagement, Eurabië, opscholing, sociaal imago,  vestigingsbeleid, arbeidsmarktkrapte,   om een paar actuele onderwerpen te noemen, vragen om duidelijke keuzes van organisaties. Keuzes die niet alleen verstandig moeten zijn maar ook onderscheidend van de concurrentie en gedragen door de medewerkers.

Daar gaat het nogal eens mis. Zelfs grote ondernemers doen aan zelfkritiek als ze publiekelijk verklaren dat ze in het verleden te veel hebben geleund op de meningen en overtuigingskracht van extern analisten en te weinig gebruik hebben gemaakt van de input van werknemers. Dan zagen de strategie en de termen die daarin waren opgenomen, er wel heel mooi uit, maar maakte de werkvloer het niet waar. Omdat de keuzes niet duidelijk waren, niet goed uitgelegd, niet haalbaar of omdat ze zelfs averechts zou werken, meende ‘de werkvloer’. Zo sneuvelde menig strategisch document nogal eens in de ‘harde werkelijkheid van de dagelijkse werkpraktijk’ waarin men zich weinig gelegen liet liggen aan de plannenmakerij. Niet zonder recht, zo bleek met regelmaat. Denken en doen immers zijn twee verschillende ‘werelden’ en die moeten goed op elkaar zijn afgestemd willen de keuzes die de gewenste toekomst in zicht moeten brengen, waargemaakt kunnen worden.

De slogan die we gebruiken bij strategievorming  optima forma is "gáán voorbij het gangbare". Dit is een proces waarin compact en met focus, maar wel met meenemen van alle werknemers, een visie, een 'aanvoelen van allerlei ontwikkelingen en een bepaalde urgentie', duidelijk wordt en gedeeld. En waaruit de juiste keuzes, het gewenste gedrag, voortvloeit - voor alle medewerkers.

Dat klinkt logisch maar spreekt niet voor zich. Ook hier is er weer sprake van verschillende aspecten van de organisatie die samen maken of de strategie ‘op kracht is’ of ‘verkrampt’. Naarmate de samenwerking meer succesvol verloopt, bijvoorbeeld, stijgt voor het behalen van de strategie de kans van slagen. En naarmate de organisatie het projectmatig innoveren meer meester is, ook. Om maar twee voorbeelden te noemen. Dus ook als het gaat om strategievorming leveren we in samenspraak met onze klanten, maatwerk dat bijvoorbeeld moet uitmonden in een organisatie die zich in woord en daad tot op de werkvloer onderscheidt door verstandige keuzes voor de toekomst, die in staat is nog slimmer (samen) te werken dan concurrenten en wellicht dan de klant verwacht en bovendien snel is en snel leert (sneller wellicht dan de concurrenten en dan de klant verwacht) en door deze drie: verstandige keuzes, slimmer en sneller dan ook in staat is tijdig bij te sturen waar nodig.

Om dit, of dat wat u wenst op het gebied van strategie, te bewerkstelligen kunt u specifieke diensten afnemen. Steeds stemmen we deze af op uw specifieke situatie: Strategievorming is een proces waarin een visie, een 'aanvoelen van allerlei ontwikkelingen en een bepaalde urgentie', levend wordt en gedeeld. En waaruit de juiste keuzes, het gewenst gedrag, moeten voortvloeien - voor alle medewerkers. Dat klinkt logisch maar spreekt niet voor zich.

Dat kan vaak anders. Daarom heeft organisatiekracht.nu een aantal diensten ontwikkeld die uw organisatie versterken op dit terrein.
Kijk voor meer informatie op de pagina Producten.

Met één klik naar één van de andere werkgebieden van organisatiekracht.nu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ruimte voor verbetering?
Klik hier om te zien waar meer ruimte voor succes kan zitten