samenwerking

symbool voor organisatiekracht
klik hier om naar de Totaalscan te gaan

SAMENWERKING
Meer waarde toevoegen aan werk door beter samen te werken. Dat blijft de grote opgave voor organisaties de komende decennia, zo zagen we al eerder bij de hoofdbrekers. Of het nu gaat om samenwerken in de keten (ketenkracht en out- en insourcing), om samenwerken als alternatief voor fusie en overname (alliantiekracht), om samenwerken als (management)team of projectteam, om samenwerken met andere afdelingen of zusterbedrijven elders in de wereld .... organisaties die in staat zijn hun interacties verder te verbeteren winnen de slag om de toekomst.

De focus van werkzaamheden verschuift immers in hoog tempo van ‘verrichten van transacties’ naar het ‘verrichten van (kennis)interacties’. Er zijn veel aspecten verbonden aan het verwerven van een uitstekende concurrentiepositie in deze nieuwe setting van (kennis)interacties. Om te beginnen moet er voldoende personeel zijn, dat voldoende geschoold maar ook gemotiveerd is. De kenniswerkers van nu stellen andere eisen dan organisaties van nu doorgaans bieden. De doorgaans hoogopgeleid professionals hebben hun baan weer voor het uitkiezen, en dat blijft de komende decennia het geval. Deze kenniswerkers willen ruimte voor groei, voor eigen (werk)ondernemerschap, ze willen fouten kunnen maken en daar van leren, ze willen een rechtvaardige beloning binnen de organisatie. Dus niet alleen het binnen krijgen van voldoende personeel, maar ook het blijven boeien en binden, is een zaak die verder gaat dan alleen het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden, het raakt bijvoorbeeld ook aan de cultuur, aan de stijl van leidinggeven, aan de structuren van het bedrijf, de wijze van besluitvorming, de strategie die gekozen wordt, de ruimte voor creativiteit en mate waarin een organisatie succesvol innoveert.

Samenwerking behelst uiteraard meer dan het werven, binden en boeien van hoogopgeleid personeel. Het gaat ook om omgaan met verschillen in kennis, in niveau, in scholing, in leeftijd, in cultuur, in achtergrond en komaf. Het gaat ook over de manier waarop mensen met elkaar samen werken, de mate waarin ze vaardig zijn in het aangaan van ‘volwassen verbinding’. En ook dat vraagt de nodige bagage en inzet. Elkaar niet overvragen, niet bang zijn een tijdlang veel te geven zonder er meteen iets voor terug te zien, grenzen kunnen stellen, zelfkennis en een gepast zelfvertrouwen ontwikkelen, open communiceren, authentiek durven zijn en tegelijk flexibel, richting geven, weten te onderhandelen, je eigen vermogen om verantwoordelijkheden te dragen goed kunnen inschatten, tijdig hulp durven vragen van anderen. Het zijn slechts enkele competenties die onmisbaar zijn in een duurzame samenwerkingsrelatie.

Kortom samenwerking is een onderwerp met veel aspecten. Organisatiekracht.nu heeft als het gaat om samenwerking, veel ervaring in het helpen, adviseren en trainen van organisaties of teams, en er ook het nodige over gepubliceerd (zie Atelier). Maar ook hier gaat het om maatwerk, de ene organisatie is de andere niet. Soms is de samenwerking binnen een organisatie of team al ‘op kracht’ en spelen er andere problemen op andere gebieden. De ervaring leert echter iets anders, namelijk dat er aan problemen op het gebied van bijvoorbeeld innoveren of waardecreatie, nogal eens problemen op het gebied van samenwerking ten grondslag liggen. Los je die op, dan lossen de andere problemen zich min of meer vanzelf op als uitvloeisel van de juiste inspanning op het juiste gebied. Uiteraard bekijken we dit met onze klanten in samenspraak, en stemmen onze diensten af op de wensen en vragen van onze klanten.

Organisatiekracht.nu heeft een aantal diensten ontwikkeld die uw organisatie versterken op dit terrein:
Met één klik naar één van de andere werkgebieden van organisatiekracht.nu:
samenwerking en ketenkracht
samen-
werking

ontwikkeling van visie en strategie
strategie-ontwikkeling
klantwaarde en klantgerichtheid
waarde-
creatie
leiderschapsontwikkeling
leiderschaps
ontwikkeling
in- en extern ondernemerschap
ondernemer-schap
persoonlijke ontwikkeling
persoonlijke
ontwikkeling
projectmatige innovatie
projectmatig
innoveren
van transactie naar interactie
kennis-
economie
ideeënmanagement
creatie-
regie