we blijven naar'school'gaan

image

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Verbeteringen in organisaties komen alleen tot stand als degenen die er in werken zich anders gaan gedragen: (iets) anders gaan denken, doen en laten. Daadwerkelijke verbeteringen realiseren – en ze vasthouden – is heel moeilijk. Het is een proces dat tijd kost, en normaliter geleidelijk verloopt. Er wordt wel eens gedacht dat verbeteringen doorvoeren snel kan, en met grote stappen. Dat is natuurlijk waar, maar dan gaat het om veranderingen in de structuur, strategie, de marktbewerking, het productenaanbod of de kosten. Daadwerkelijke verbeteringen van mensen daarentegen gaan niet snel en kosten tijd. Ze vragen bovendien de nodige ‘rijping vooraf’ van degenen die moeten veranderen, mensen moeten ‘er aan toe zijn’. Dat kun je wel wat versnellen door confrontaties en door hard op te treden. Dan lijken mensen eerder bereid zich te verbeteren. Maar die verbeteringen beklijven weer niet, vallen de sancties weg dan valt de angst weg en dan vallen de betrokkenen weer terug in hetzelfde oude – nog steeds ongewenste – gedrag. Verbeteringen in het eigen tempo van mensen is doorgaans geen goed alternatief. Mensen veranderen nu eenmaal doorgaans niet graag en committeren zich meestal pas als het echt niet anders kan. Als de crisis al daar is, en dat is vaak te laat.

Daarom is persoonlijke ontwikkeling (het verbeteren van ieder’s doen en laten) in feite een proces waarin het belangrijk is voortdurend te investeren. Als organisatie en als individu. Het één heeft een verband met het ander: organisaties kunnen zo hard en snel groeien als de mensen die daarin (gewenst zijn om te komen) werken groeien. Aan persoonlijke ontwikkeling liggen dus doodgewoon zakelijke argumenten ten grondslag. De personeelskosten zijn meestal de eerste of tweede grootste kostenpost binnen de organisatie, en wat deze kosten moeten opleveren is snelheid, kwaliteit, innovatie, winst en nieuwe klanten. Helaas gaat er onderweg in dit proces het een en ander verloren. Gebrek aan commitment maakt bijvoorbeeld dat de kwaliteit, de snelheid of de nieuwe klanten te wensen overlaten. Of arbeidsverzuim of een onaantrekkelijke uitstraling op de arbeidsmarkt maken dat de winst achterblijft. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Dat kan ook heel anders. Organisaties die investeren in persoonlijke ontwikkeling van mensen doen het heel goed, beter dan bedrijven die dat niet doen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit cijfers als 'de Fortune's best places to work' lijst. De samenstellers hebben onderzocht dat zogeheten high commitment organisaties maar liefst 37 % meer winst maakten in de drie jaar voordat ze in die top terecht kwamen. Hoger dan de gemiddelde 25 % voor de ‘Sales & Profit 500’. Dat is toch opmerkelijk. Uit onderzoek van Burton en O’Reilly dat zij in 2000 naar ‘high commitment’ bedrijven deden in Silicon Valley bleek dat de kans twaalf keer groter was dat een bedrijf dat op die manier samenwerkte, succesvol zou zijn dan wanneer ze dat niet zouden doen. Er ging bovendien niet één van de bedrijven die op die manier werkte, ten onder.’ (uit: ‘Innovatief ondernemerschap in organisaties; sturing geven aan succes voor de toekomst’, waarop auteursrecht en copyright van toepassing zijn voor verder gebruik). Dat geeft te denken. Harde gegevens dus over iets dat doorgaans als ‘zacht’ wordt betiteld, als weinig grijpbaar.

Hoewel leren steeds meer zal gaan plaatsvinden ‘on-the-job’ en bovendien 'just-in-time', is investering in ‘high commitment’ via (onder meer) investering in persoonlijke ontwikkeling iets dat expliciet en meer duurzaam aandacht vraagt. Persoonlijke groei en ontwikkeling, jezelf beter leren kennen en dus je sterke en zwakke punten beter kennen. Je motivatie scherp houden, werk maken van je ambities en leren om succes af te dwingen. Organisatiekracht.nu hanteert als uitgangspunt: houding gaat boven inhoud, dus op de keper beschouwd is het niet wat je doet dat maakt of je succesvol bent, maar hoe je het doet. Dat bepaalt niet alleen je persoonlijk succes, maar ook de kwaliteit van samenwerken met anderen, je geluk en welzijn, en – zoals we zojuist zagen – de winst en de kansen van de organisatie. Nogal de moeite waard dus om, als organisatie of als individu, in te (blijven) investeren.

Daarom heeft organisatiekracht.nu een aantal diensten ontwikkeld die uw organisatie versterken op dit terrein.
Kijk voor meer informatie op de pagina Producten.

Met één klik naar één van de andere werkgebieden van organisatiekracht.nu: