het ondernemerschap vernieuwt zich steeds

symbool voor organisatiekracht

INTERN ONDERNEMERSCHAP
Bij de hoofdbrekers zagen we al eerder twee belangrijke trends. Goed opgeleid personeel is schaars, en niet zelden lopen hoogopgeleid kenniswerkers weg bij uw organisatie .... om ergens aan de slag te gaan waar ze zich meer kunnen ontplooien, is een belangrijke ontwikkeling die om een passend antwoord vraagt. Versnelde productontwikkeling is doorslaggevend in de concurrentiepositie, is een tweede hoofdbreker. Nieuwe ontwikkelingen staan voor de deur: design for outsourceability, RFID, EDC’s, greentech, gezondheidsnanotechnologie, enzovoorts (meer lezen? Teken nu in op het binnenkort te verschijnen ‘Innovatief ondernemerschap in organisaties, Sturing geven aan succes voor de toekomst’). Maar hoe organiseer je dat creativiteit wèl samengaat met regie en discipline? Dat is een derde hoofdbreker die ook om een passend antwoord vraagt.

Deze drie hoofdbrekers lijken wellicht op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te hebben. Lijken. Want in de ogen van menig ondernemer in spé, hebben deze twee ontwikkelingen alles met elkaar te maken. Hoogopgeleide ondernemers zien een link tussen gebrekkige ontplooiingskansen bij bestaande werkgevers enerzijds, en de mogelijkheid zelf op kansen in de markt (versnelde productontwikkeling en nieuwe ontwikkelingen) in te spelen anderzijds. En dus neemt het aantal starters niet alleen toe de afgelopen jaren, maar zal het zelfs exponentieel stijgen, zo is de verwachting. Maar liefst één op de zeven hoogopgeleid werknemers wil binnenkort ondernemer worden. Daarvan geeft één op de tien aan dat ze dat niet alleen willen doen, maar dit jaar al gaan doen. Zo bleek recent uit onderzoek van Sprout. Dat zijn honderdduizend nieuwe ondernemers dit jaar en op termijn maar liefst een miljoen nieuwe ondernemers die hun huidige werkgever verlaten om voor zichzelf te gaan beginnen. Soms blijven ze voor de werkgever behouden, maar dan als freelancer. Vaker wagen ze de stap naar onafhankelijkheid en heeft de werkgever het nakijken.

Een tweede belangrijk punt komt hier bij kijken. Er zijn onder hen ook zeer veel veelbelovende ‘allochtonen’. De Heinekens, de Fokkers, de Philipsen van de toekomst zullen hoogstwaarschijnlijk vanuit de migranten gelederen komen, zo stellen aanhangers van de Dutch Dream. Als zij al in Nederland willen blijven, want veelbelovende Turken dromen van een toekomst in Turkije omdat Nederland niet biedt wat ze hoopten. Degenen met talent en durf die hun toekomst in Nederland zien, starten voor zichzelf. ‘Niets gaat vanzelf’, zo verwoorden zij hun Dutch Dream. ‘Je moet het verdienen, je moet het winnen. We zijn het vergeten. Hoop. Passie. Hard knokken. Om ergens te komen. Om ver te komen.’ Die ruimte wordt ook binnen organisaties te weinig gegeven, de diversiteit wordt wellicht soms ondergewaardeerd. En dus beginnen ‘de goeden’ voor zichzelf, zo merkt menig organisatie sinds enige jaren.

Dat kan nog anders. Als organisaties werk maken van werkondernemerschap. Manieren gaan zoeken en vervolgens creëren om ‘talent de ruimte te geven’ en zich bereid tonen de ‘risico’s en de vruchten’ te delen met de mensen die daar ‘recht’ op hebben. Meer recht hebben op een flinke beloning, opties, of roem en eer dan hun leidinggevenden en dan de hoogste bazen, zo ervaren deze talenten het – en niet ten onrechte. Onze diensten op het gebied van ondernemerschap raken dan ook waar nodig de andere werkgebieden. Werk maken van ondernemerschap betekent bijvoorbeeld in een aantal situaties ook werk maken van leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, creatieregie, strategieontwikkeling. Ook dit is geen vast gegeven maar iets dat, op maat, in samenspraak met onze klanten, onderzocht en bepaald kan worden aan de hand van onze diensten.

Organisatiekracht.nu heeft specifieke diensten ontwikkeld die uw organisatie versterken op dit terrein.
Kijk voor meer informatie op de pagina Producten.

Met één klik naar één van de andere werkgebieden van organisatiekracht.nu: