image

symbool voor organisatiekracht

PROJECTMATIGE INNOVEREN
We leven in een tijd van versnelling en diverse uitersten. Alles komt sneller en gaat ook weer vlugger voorbij dan voorheen: rijkdom, beroemdheid, verliezen, een slechte pers. De ster van vandaag is morgen al weer afgedankt. Technologie die vandaag ‘hot’ is, is volgend jaar hopeloos ouderwets. We leven bovendien in een tijd van uitersten, de dingen hangen niet meer samen - zo lijkt het. En waar de samenhang verloren gaat, komen de uitersten naar voor. Nederland moet een aantal verbeteringen doorvoeren om de toekomst veilig te stellen.

In de staatsinrichting, economie, regulering van de marktwerking, efficiencyvergroting, veiligheid en Europese eenwording vindt het openbaar bestuur haar uitdagingen. Voor West-Europa en Nederland meer in het bijzonder, geldt dat de antwoorden op de twee cruciale vragen voor de staatsinrichting en collectieve uitgaven bepalend zullen zijn voor de toekomst: wat gebeurt er met de sociale zekerheden (collectieve lasten) en waar kiezen we voor: grote of kleinere inkomensongelijkheid? De antwoorden op deze twee vragen bepalen onze positie ten opzichte van de andere landen van de EU, en daarmee binnen de wereld.

In de samenwerking, innovatiekracht, klantgerichtheid en kostenstructuur liggen voor bedrijven en organisaties de nodige uitdagingen. Onze massa-industrie verplaatst zich naar China, India, BraziliŽ, onze landbouw en veeteelt verplaatst naar Oost-Europa. De kern van de Nederlandse bedrijvigheid is, zo blijkt nu pas duidelijk, in feite al decennia lang aan het verschuiven. Maar er blijft nog genoeg te ondernemen – als je het goed aanpakt.

Veel individuen zijn zich bewust van de voordelen van het opdoen van innovatiekracht – voor hun persoonlijk danwel werkzaam leven. Een aantal van hen begint een eigen zaak, of werkt als ZZP-er voor anderen, in de bouw of in de zorg. Een aantal emigreert en begint elders een volledig nieuw bestaan. Maar er zijn er ook bij wie het innovatievermogen nog onderhuids brandt of sluimert, nog niet volledig is aangewakkerd. Mensen die rondlopen in bedrijven, zich afvragend of ze hun ei wel echt kwijt kunnen in hun werk. Of zich volledig onbewust van het feit dat anderen het nodig hebben dat zij zichzelf verbeteren. De hamvraag is natuurlijk: hoe ontsluit je innovatiekracht? Hoe leer je er de voordelen van kennen? En vervolgens: hoe pak je dat doelgericht aan: jezelf vernieuwen of als team of organisatie doelgericht werken aan vernieuwing?

In organisaties immers lopen ook mensen rond met goede ideeŽn. En er lopen mensen rond die toegerust zijn met de discipline die nodig is om baanbrekend werk te verrichten. Jammer genoeg lukt het organisaties merendeels niet om die mensen en ideeŽn de ruimte en support te geven die nodig is om een goede ingeving uiteindelijk bedrijfsmatig te vermarkten. Tal van belemmeringen winnen het van de kwetsbare potentie van sneuvelende ingevingen. Zo hoeft het niet te blijven. Er zijn duidelijke stappen en werkwijzen te onderscheiden – die afhankelijk van de organisatie ook de andere werkgebieden raken als bijvoorbeeld samenwerking, strategie, waardecreatie en ondernemerschap - die ervoor zorgen dat een organisatie juist wel succesvol is in het omgaan met vernieuwing. Projectmatig innoveren leert organisaties juist dat (Meer hier over lezen? Teken nu in voor het binnenkort te verschijnen ‘Innovatief ondernemerschap in organisaties; sturing geven aan succes voor de toekomst’ waarin onder meer 26 uiteenlopende praktijkvoorbeelden van innovatie in diverse branches zijn beschreven).

Organisatiekracht.nu heeft een aantal diensten ontwikkeld die uw organisatie versterken op dit terrein.
Kijk voor meer informatie op de pagina Producten.

Met ťťn klik naar ťťn van de andere werkgebieden van organisatiekracht.nu: