image

symbool voor organisatiekracht

CREATIEREGIE
Nieuwe klanten, nieuwe kansen, nieuwe technologie, nieuwe manieren om personeel te vinden, binden en boeien, nieuwe allianties en het kunnen aanvoelen van het juiste 'sociale' imago - allemaal terreinen waarop goede keuzes belangrijk zijn, doorslaggevend. In het gevecht om de klant en om goed personeel temidden van de groeiende concurrentie op de wereldmarkt, is het belang van het vermogen om snel nieuwe zaken te kunnen onderscheiden, groot. Het komt erop aan de juiste keuzes te maken, tijdig, en in lijn met wat er gevraagd wordt. Of liever nog: bepalend voor wat er gevraagd wordt. Een succesvolle 'radar' kortom is essentieel. Maar ontvankelijkheid en creativiteit verhouden zich doorgaans niet goed met zakelijkheid en snelheid. Het valt echter wel te ontwikkelen, die combinatie van regie en creativiteit. Door ideeŽnmanagement en Synectics bijvoorbeeld.

Waarin verschilt trouwens creativiteit van innovatie? Dany Jacobs, hoogleraar Strategisch Management aan de RUG, vermaard publicist en spreker over innovatie, legde in zijn Innovatielezing 2005 het verschil haarfijn uit. ‘Creativiteit gaat over het doorbreken van bestaande patronen en het totstandbrengen van nieuwe combinaties. Het is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor uitvinden en innoveren. Voor creativiteit is een zekere mate van tolerantie voor buitengewone of zelfs subversieve mensen en ideeŽn nodig (Sutton 2001). Men moet kunnen leven met tegenstrijdigheden en ambiguÔteit. In die zin hangt creativiteit samen met een democratische en tolerante cultuur.’

Creativiteit speelt zich af in gesprekken en bepaalt mede de mate waarin gesprekspartners er in slagen elkaar iets duidelijk te maken of te overtuigen. In die zin is eens onderzocht dat ten minste 26 % van onze economische activiteiten bestaat uit praten en overtuigen, die zoals gezegd een beroep doen op creatieve vaardigheden. Vaker wordt er bij creativiteit echter gedacht aan de ‘creatieve klasse’ van Richard Florida (The Rise of the Creative Class) waarbij hij stelt dat anno nu in de VS maar liefst zo’n 42 miljoen Amerikanen werkzaam is in creatieve sectoren als media/entertainment, reclame, architectuur, woning-inrichting, mode-ontwerp, planologie en kunsten. Voor Nederland variŽren de schattingen, maar gaat men er van uit dat onze creatieve klasse groeit en momenteel uit ten minste driehonderdduizend mensen bestaat.

Creativiteit in gesprekken, tolereren van paradoxen (zie ook Spirit! Meer zin in samenwerking) en de creatieve klasse zijn echter niet de enige invalshoeken die van belang zijn. Ook voor grote ondernemingen is creativiteit belangrijk, al dan niet in de vorm van ‘creatieve fabrieken’ zoals die waar Toyota en Matsushita als eerste meer kwamen, ‘waar fabrieksarbeiders niet alleen hun fysieke arbeid, maar ook hun ideeŽn en intellectuele talenten inbrengen’. Florida citeert voorts Akio Morita, oprichter en voormalig bestuursvoorzitter van Sony, die ooit zei: ‘Het wordt niks met een bedrijf als al het denkwerk aan de leiding wordt overgelaten’. (geput uit de Innovatielezing 2005 van Dany Jacobs waarin hij onder meer Florida citeert).

Gelukkig zijn er organisaties die het belang van creatieregie inzien, en er hun vorm aan geven. Die heet dan bijvoorbeeld ideeŽnmanagement. ‘Stel het je eens voor: je bent leidinggevende. Je komt op je werk, logt in op het intranet van je organisatie en jawel, daar zijn ze weer. Twee of misschien wel tien nieuwe ideeŽn komen je vanaf het scherm tegemoet. Net zoals de dag daarvoor en de dag daarvoor. IdeeŽn om meer te doen met minder middelen. IdeeŽn om werkprocessen te verbeteren. IdeeŽn om de kwaliteit van je dienstverlening te verhogen. IdeeŽn om producten te vernieuwen. IdeeŽn die de organisatiedoelen helpen realiseren. Slimme ideeŽn en soms ook bijzonder voor de hand liggende ideeŽn.

Als je je dit een moment voorstelt, wat denk je dan? Heb je zo je twijfels? Zie je stapels werk op je afkomen? Of word je nieuwsgierig en zie je een oplossing voor enkele managementvraagstukken in je organisatie? Zie je mogelijkheden om medewerkers te motiveren? Een kans om de denkkracht in je eigen organisatie op een andere wijze te gebruiken bij het realiseren van de organisatiedoelen?’ zo begint de opmaat naar het verhaal van de Belastingdienst in het boekje IdeeŽnmanagement, uitgegeven door InAxis.

‘Door de medewerkers een platform te bieden om hun ideeŽn kwijt te kunnen, en elk idee ook serieus te nemen, slaagt de Belastingdienst erin om jaarlijks honderden ideeŽn te genereren.’ gaat het verder. ‘Veel van die ideeŽn leiden tot innovaties die kostenbesparingen opleveren, of het werk gemakkelijker maken. Simpelweg door de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerker aan te spreken. Of, zoals een manager zegt: ‘Wat er moet gebeuren, dat blijft gewoon de verantwoordelijkheid van het management. Voor hůe het moet gebeuren en de slimme oplossingen moet je bij de medewerkers zijn.’ Het beste bewijs hiervan is dat IdeeŽnmanagement bij de Belastingdienst startte met het idee van ťťn medewerker, die terugkeek op een succesvol project en de lange weg die hij had moeten gaan om gehoor te krijgen.’ (geput uit het voorwoord en de inleiding van ‘IdeeŽnmanagement; Gebruik ideeŽn, motiveer mensen’ dat is gepubliceerd door InAxis)

Ook creatieregie is een methode waarover gepubliceerd is en waar wij in de praktijk positieve ervaringen mee hebben opgedaan. Of Synectics, gebruikt in de ontwikkeling van een nieuwe succesvolle dienst van Aon en in de productontwikkeling van een nieuw apparaat om hoogtoxische stoffen in een ziekenhuis veilig op te kunnen pakken. Ook hier geldt weer: creatieregie staat doorgaans niet op zich. De combinatie van creativiteit en regie moet zijn ingebed in de structuur van de organisatie, mensen moeten er op aangesproken worden door leidinggevenden, er in aangemoedigd, ze moeten er kansen toe krijgen en de successen sorteren nog meer effect als ze gedeeld en gevierd worden. Er van geleerd wordt op weg naar nieuwe successen die ongetwijfeld op een andere manier succesvol worden. Creatieregie, kortom, raakt aan bijvoorbeeld ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling, kenniseconomie. Dat hoeft natuurlijk niet, dat hangt helemaal af van de probleemketen en de kracht van de diverse werkgebieden die we in samenspraak met onze klanten bekijken.

Organisatiekracht.nu heeft een aantal diensten ontwikkeld die uw organisatie versterken op dit terrein.
Kijk voor meer informatie op de pagina Producten.

Met ťťn klik naar ťťn van de andere werkgebieden van organisatiekracht.nu: